,

از روزگار رفته حکایت

15.00

+ Free Shipping
 كتاب: از روزگار رفته حکایت
نویسنده: ابراهیم گلستان
انتشارات: بازتاب نگار
از روزگار رفته حکایت (كتاب)
این داستان منحصراً زاییده‌ی خیال است. نه یک روایت از سرگذشت واقعی چند شخص واقعی، و از آن میان گوینده‌ی داستان. خواننده آن را به صورت  سرگذشت یک دوره از زندگانی یک جامعه بگیرد. این داستان نزدیک به چهل سال پیش در کتابی به نام مد و مه درآمد همراه با دو داستان دیگر.  پهلوی هم بودن آن سه نه از سر تصادف بود، بلکه برای نمایاندن روحیه‌ها و حرکت عمومی جامعه‌ای در گیرودار تحول بود. جد این داستان منحصراً  زاییده‌ی خیال است. نه یک روایت از سرگذشت واقعی چند شخص واقعی، و از آن میان گوینده‌ی داستان. خواننده آن را به صورت سرگذشت یک دوره  از زندگانی یک جامعه بگیرد. این داستان نزدیک به چهل سال پیش در کتابی به نام مد و مه درآمد همراه با دو داستان دیگر. پهلوی هم بودن آن سه  نه از سر تصادف بود، بلکه برای نمایاندن روحیه‌ها و حرکت عمومی جامعه‌ای در گیرودار تحول بود. جدا کردن این یکی از آن جمع در این جا ناچار  به ترکیب کلی و معنایی آن کتاب خلل می‌آورد اما کاری به ترکیب و قصد خود این داستان ندارد. این تنها ماندنش به اقتضای نشر بوده است در امروز

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „از روزگار رفته حکایت“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Warenkorb
  • Dein Warenkorb ist leer.